Museu de la Música

Museu de la Música de Barcelona

Un viatge per la història de la música

La música ens emociona i participa de manera decisiva en la construcció de la nostra vida social. El Museu de la Música de Barcelona us proposa un viatge pels mons de la música ―la història i les cultures― a través dels instruments i de l’experiència d’escoltar i d’interactuar sonorament. Cada instrument d’aquesta excepcional col·lecció conserva la petjada de l’acció humana que ha quedat fixada en l’objecte. És el rastre de les persones que l’han elaborat, l’han manipulat i l’han utilitzat per dur a terme una de les activitats socials més íntimes i, alhora, més intenses i compartides en la vida col·lectiva dels humans.

El Museu de la Música exposa una col·lecció de prop de 500 instruments i documents musicals. La visita comença en el bosc sonor, on els instruments expliquen els elements comuns a totes les músiques del planeta: la melodia, el ritme i el timbre. Un violoncel s’exposa al costat d’un sarangui de l’Índia, un rebab al costat d’un violí, i una gralla al costat d’un shakuhachi del Japó. Després, a través d’audiovisuals, viatgem per les músiques de l’edat mitjana i el Renaixement fins al barroc, el classicisme, el Romanticisme, la indústria del so del segle xix i els nous estils del segle xx, per acabar en els instruments d’altres cultures i geografies. Una parada a la sala dels músics modernistes catalans i una cloenda a la Sala d’Interactius, on tindrem l’oportunitat de tocar instruments i provar maquetes, completen el recorregut.

Musée de la musique de Barcelone

Un voyage à travers l’histoire de la musique

La musique a le pouvoir de nous émouvoir et participe de manière déterminante à la construction de notre vie sociale. Le Musée de la musique de Barcelone vous propose un voyage dans les mondes de la musique ―l’histoire et les cultures― à travers les instruments et grâce à l’expérience de l’écoute et de l’interaction sonore. Chaque instrument de cette exceptionnelle collection conserve l’empreinte de l’action humaine qui y est restée fixée. C’est la trace des personnes qui l’ont fabriqué, manipulé et utilisé pour réaliser l’une des activités sociales à la fois les plus intimes et les plus intenses et collectives dans la vie en groupe des êtres humains.

Le Musée de la musique expose une collection de près de 500 instruments et documents musicaux. La visite commence dans le bois sonore, où les instruments présentent les éléments communs à toutes les musiques de la planète : la mélodie, le rythme et le timbre. Un violoncelle est exposé à côté d’un sarangi indien, un rebab à côté d’un violon, et un hautbois à côté d’un shakuhachi japonais. Ensuite, les documents audiovisuels nous ferons voyager dans les musiques tout d’abord du Moyen-âge et de la Renaissance, puis du baroque, du classicisme, du romanticisme, en passant par l’industrie du son du xixe siècle et les nouveaux styles du xxe siècle, pour terminer par les instruments d’autres cultures et géographies. Le parcours est complété par une halte dans la salle des musiciens Art nouveau catalans et il prend fin dans la Salle des interactifs, où nous pourrons toucher des instruments et essayer des maquettes.